Mwīhīrīto 22nd June civic education

#Mwīhīrīto Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte
Ūmūthi nī #civiceducation mūgeni witū nī Senator wa Nyandarua Hon Githiomi Mwangi
Karibū Mūūno
Also Read
Mwīhīrīto: Civic Education

 

  

Latest posts

Ūndūire witū: Mweri wa Mūgwanja (Gathaano) wagaga kūrutwo magongona ma ithīnja nīkī??

Coro FM

Ūndūire_witū: 18th June Mūtaratara wa iracia; ruuno, Maaha, magongona na indo cia mūgambo

Coro FM

Mwīhīrīto16th June mbeū njīthī na ūtongoria

Coro FM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kubali Soma Zaidi