Mwihirito: Uteti uyu uturoretie ku??

#Mwīhīrīto Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte #ndetoīīhaha Ūteti wa ithurano, mūthuri ti hon Pilot wambugu nīatūtarīrie Karibū Mūūno
Also Read
Unduire sat 28th May. Mūtaratara wa iracia kunīrwo mītī; ruuuno
Also Read
ūndūire witū 6th Feb 2022: mūtaratara wa rūracio Kūhooya ūcurū wa gūtūūra, Njohi ya njūrio na njohi ya karīki-inī

 

Also Read
Mwīhīrīto: Civic Education

 

 

  

Latest posts

Ūndūire witū 2ND JULY 2022: Mūtaratara wa iracia: Igongona ria ngurario, by the way Ngurario noyo Kūrenga kīande?

Coro FM

Ūndūire witū: Mweri wa Mūgwanja (Gathaano) wagaga kūrutwo magongona ma ithīnja nīkī??

Coro FM

Mwīhīrīto 22nd June civic education

Coro FM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kubali Soma Zaidi