Mwīhīrīto wed 9th mar 2022 :ūreri wa ciana mūno mūno Career Mentorship

#Mwīhīrīto Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte #ndetoììhaha ūreri wa ciana mūno mūno Career Mentorship twīna Mūtaarani Ndungu Gachigua Karibū Mūūno

 

Also Read
Mwīhīrīto: ūhandi wa mītī
Also Read
ūndūire witū sat 29th Jan 2022: Ngwīīko kūgacīrithia kīhiko, kūnina ūtharia na ūmaraya. Mūmaraya na Gītharia nūū ??

 

Also Read
Kigano ni amenereirie giiko kiria kionekire kiumia githiru

 

  

Latest posts

Ūndūire witū 2ND JULY 2022: Mūtaratara wa iracia: Igongona ria ngurario, by the way Ngurario noyo Kūrenga kīande?

Coro FM

Ūndūire witū: Mweri wa Mūgwanja (Gathaano) wagaga kūrutwo magongona ma ithīnja nīkī??

Coro FM

Mwīhīrīto 22nd June civic education

Coro FM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kubali Soma Zaidi