Ūkumio Kūina nī Kūhooya Keerī sun 23rd Jan 2022

#Ūkumio Kūina nī Kūhooya Keerī 1-4PM
Sunday Nene ya mūgambo wa Ngai
3-4 PM tūrore cia #SynodOnSynodality 
Karibū Mūūno
Maitū Maria mūikaria wa tabarīra ya ūkumio, Ūtohoere
  

Latest posts

Ūndūire witū 2ND JULY 2022: Mūtaratara wa iracia: Igongona ria ngurario, by the way Ngurario noyo Kūrenga kīande?

Coro FM

Ūndūire witū: Mweri wa Mūgwanja (Gathaano) wagaga kūrutwo magongona ma ithīnja nīkī??

Coro FM

Mwīhīrīto 22nd June civic education

Coro FM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kubali Soma Zaidi