Ūndūire 2nd April 2022: Atumia nī agongoni?

Atumia nī magongonaga ūndūire-inī witū wa Agīkūyū? Tūtonywo Ndugīra nī mūtonyi witū Chief Kanyonga wa Mūkono na dereva ūmūthī nī mūtumia wa ikereka rīa karegeire #Mwana_Mwende tondu #kamande ee rūtha

Also Read
Ūndūire witū 8th Jan 2022; NGOMI nī kīī?? gītīyo kīa ngomi kīambagia ha na gīkinyaga ha??
Also Read
Ūndūire witū sat 13th feb 2022: Mūtaratara wa iracia, Njohi ya njūrio na njohi ya karīki-inī

 

Also Read
Ūndūire Sat 26th Feb 2022:Bata wa Njohi magongona-inī ma ūndūire witū

 

  

Latest posts

Ūndūire witū: Mweri wa Mūgwanja (Gathaano) wagaga kūrutwo magongona ma ithīnja nīkī??

Coro FM

Mwīhīrīto 22nd June civic education

Coro FM

Ūndūire_witū: 18th June Mūtaratara wa iracia; ruuno, Maaha, magongona na indo cia mūgambo

Coro FM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kubali Soma Zaidi