Ūndūire witū 11th June 22: Mūtaratara wa iracia;Ruuno na njahīrīra ciaruo Thenge ya kīhocio kīa Ngo na Ndūrūme ya Nyeni

#Ūndūire_witū: Mūtaratara wa iracia, Njohi ya njūrio na njohi ya karīki-inī, igongona rīa kūhooya ūhiū wa kūracia kwī Ngai, guūtwarwo mbūri cia iracia, igongona rīa thegemio, Kuuna mītī, ruuno na njahīrīra ciaruo. Karibū Mūūno tūtonywo Ndugīra nī mūtonyi witū Chief #Kanyonga_wa_Mūkono naniī Ndereba waku Martin Ndungu wa Kamande 8pm-midnight tabarīra inī ya ūndūire witū – Gītooī kīmenyaga kīerwo CORO FM
Also Read
Mwīhīrīto 16th Mar 22: ūreri wa ciana

 

Also Read
mwihirito wed 6th April Thutha wa Kigerio Kia form four Guthira, whats next
Also Read
Ūndūire 16th April 2022: Atumia nī agongoni? Part 3

 

  

Latest posts

Ūndūire witū: Mweri wa Mūgwanja (Gathaano) wagaga kūrutwo magongona ma ithīnja nīkī??

Coro FM

Mwīhīrīto 22nd June civic education

Coro FM

Ūndūire_witū: 18th June Mūtaratara wa iracia; ruuno, Maaha, magongona na indo cia mūgambo

Coro FM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kubali Soma Zaidi