Ūndūire witū 8th Jan 2022; NGOMI nī kīī?? gītīyo kīa ngomi kīambagia ha na gīkinyaga ha??

Ūndūire witū gītooī kīmenyaga kīerwo  NGOMI nī kīī?? gītīyo kīa ngomi kīambagia ha na gīkinyaga ha?? Kanitha rī nī ikoragwo na ngomi??

Also Read
Mwīhīrīto: ūhandi wa mītī
Also Read
Ūndūire witū sat 23rd April 22 Mūtaratara wa iracia: igongona rīa kūhooya ūhiū wa kūracia kwī Ngai

  

Latest posts

#Mwīhīrīto  WED 19TH 2022 Ndeto cia career guidance na mentorship

Coro FM

ūnduire witū 15th Jan 2022 Rūracio nī kīī?? Kīrīra kīa mbakī Gitingiheanwo radio-ini niki??

Coro FM

Mwīhīrīto 12th Jan 2022 Ūreri wa ciana

Coro FM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kubali Soma Zaidi