Ūndūire witū sat 21st May 22 Kuuna mītī Mūtaratara wa iracia

#Ūndūire_witū: Mūtaratara wa iracia,  Ūmūthī ni kunīrwo mītī. Ūtiganu wa Kuuuna mītī, Gūkūnja mītī, Gūikia mītī, gūcuuka mītī na gūciira na mītī. Tūtonywo Ndugīra nī mūtonyi witū Chief #Kanyonga_wa_Mūkono naniī Ndereba waku Martin Ndungu wa Kamande 8pm-midnight tabarīra inī ya ūndūire witū – Gītooī kīmenyaga kīerwo CORO FM
Also Read
Mwīhīrīto: Career personalities Artistic personality

 

  

Latest posts

Ūndūire witū: Mweri wa Mūgwanja (Gathaano) wagaga kūrutwo magongona ma ithīnja nīkī??

Coro FM

Mwīhīrīto 22nd June civic education

Coro FM

Ūndūire_witū: 18th June Mūtaratara wa iracia; ruuno, Maaha, magongona na indo cia mūgambo

Coro FM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kubali Soma Zaidi