Ūndūire witū sat 26th Mar 22 Mūtaratara wa iracia: igongona rīa kūhooya ūhiū wa kūracia kwī Ngai

#Ūndūire_witū: Mūtaratara wa iracia, Thutha wa gūthoma cia #Njohi_ya_njūrio na #njohi_ya_karīki-inī, ūmūthī tūrīkie maūndū marīa mbarī īroraga nīguo itīkīre kūhikania na family na, na ningī tūthome cia igongona rīa #kūhooya_ūhiū_wa_kūracia_kwī_Ngai Tūtonywo Ndugīra nī mūtonyi witū Chief #Kanyonga_wa_Mūkono naniī Ndereba waku Martin Ndungu wa Kamande
8pm-midnight tabarīra inī ya ūndūire witū – Gītooī kīmenyaga kīerwo CORO FM
Also Read
Ūndūire 9th April 2022: Atumia nī agongoni? Part 2

 

  

Latest posts

Ūndūire witū: Mweri wa Mūgwanja (Gathaano) wagaga kūrutwo magongona ma ithīnja nīkī??

Coro FM

Mwīhīrīto 22nd June civic education

Coro FM

Ūndūire_witū: 18th June Mūtaratara wa iracia; ruuno, Maaha, magongona na indo cia mūgambo

Coro FM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kubali Soma Zaidi