Ūndūire witū Sat 4th June 22 Ūrathi, Ūragūri na Ūgo. Mūgo wa Kībirū atūūraga thī īno rī?

Ūrathi, Ūragūri na Ūgo. Mūgo wa Kībirū atūūraga thī īno rī?Tūtonywo Ndugīra nī mūtonyi witū Chief #Kanyonga_wa_Mūkono naniī Ndereba waku Martin Ndungu wa Kamande 8pm-midnight tabarīra inī ya ūndūire witū – Gītooī kīmenyaga kīerwo CORO FM
  

Latest posts

Ūndūire witū: Mweri wa Mūgwanja (Gathaano) wagaga kūrutwo magongona ma ithīnja nīkī??

Coro FM

Mwīhīrīto 22nd June civic education

Coro FM

Ūndūire_witū: 18th June Mūtaratara wa iracia; ruuno, Maaha, magongona na indo cia mūgambo

Coro FM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kubali Soma Zaidi