Ūndūire witū sat 7th May 22 Mūtaratara wa iracia: Umuthi ni cia iracia gutwarwo mburi.

#Ūndūire_witū: Mūtaratara wa iracia, Thutha wa gūthoma cia #Njohi_ya_njūrio na #njohi_ya_karīki-inī, igongona rīa #kūhooya_ūhiū_wa_kūracia_kwī_Ngai Umuthi ni cia iracia gutwarwo mburi. Tūtonywo Ndugīra nī mūtonyi witū Chief #Kanyonga_wa_Mūkono naniī Ndereba waku Martin Ndungu wa Kamande
8pm-midnight tabarīra inī ya ūndūire witū – Gītooī kīmenyaga kīerwo CORO FM

 

Also Read
Ūndūire witū sat 23rd April 22 Mūtaratara wa iracia: igongona rīa kūhooya ūhiū wa kūracia kwī Ngai
  

Latest posts

Ūndūire witū sat 21st May 22 Kuuna mītī Mūtaratara wa iracia

Coro FM

Mwīhīrīto 18th May 22 ūmūthī ni cia careers na lifeskills

Coro FM

Ūndūire witū sat 14th May 22 Ni Kuri Mwati na Harika Uthoni? Mūtaratara wa iracia:

Coro FM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kubali Soma Zaidi