Ūndūire_witū: 18th June Mūtaratara wa iracia; ruuno, Maaha, magongona na indo cia mūgambo

#Ūndūire_witū: Mūtaratara wa iracia: Thutha gūthoma cia ruuno na njahīrīra ciaruo, ūmūthī nītūthoome cia Maaha, magongona na indo cia mūgambo. Karibū Mūūno tūtonywo Ndugīra nī mūtonyi witū Chief #Kanyonga_wa_Mūkono naniī Ndereba waku Martin Ndungu wa Kamande 8pm-midnight tabarīra inī ya ūndūire witū – Gītooī kīmenyaga kīerwo CORO FM

 

Also Read
Mwīhīrīto 25th Jan 2022: Synod On Synodality nayo ni ndūū?
  

Latest posts

Ūndūire witū: Mweri wa Mūgwanja (Gathaano) wagaga kūrutwo magongona ma ithīnja nīkī??

Coro FM

Mwīhīrīto 22nd June civic education

Coro FM

Mwīhīrīto16th June mbeū njīthī na ūtongoria

Coro FM

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kubali Soma Zaidi