Home Podcasts Mwīhīrīto: Andū kwīruta muoyo suicide

Mwīhīrīto: Andū kwīruta muoyo suicide

#Mwīhīrīto Gucia Njūngwa twīhīrīte na #mūthurihot agītūrehera #nyīmbohot 8pm to midnight nayo #ndetoììhaha nī cia andū kwīruta muoyo #suicide. Karibu Munyua Arap Nyambura

Channel 1
Website | + posts
kiico