Home Podcasts Mwīhīrīto: cia ūteti na ūiguano būrūri-ini

Mwīhīrīto: cia ūteti na ūiguano būrūri-ini

#Mwīhīrīto Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte na #ndetoììhaha cia ūteti na ūiguano būrūri-ini twina mūbunge wa Gatundu South GG Kagombe.

Website | + posts
kiico