Home Podcasts Mwīhīrīto: Kūhonia nguraro cia Ngoro na Meciria

Mwīhīrīto: Kūhonia nguraro cia Ngoro na Meciria

#Mwīhīrīto Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte na #ndetoììhaha Kūhonia ironda na nguraro cia Ngoro na Meciria. Oo hamwe na #nyīmbohot

PART 1

Channel 1

PART 2

Website | + posts
kiico