Home Podcasts Mwīhīrīto: Mawatho ūgūrī na wendia wa mīgūnda

Mwīhīrīto: Mawatho ūgūrī na wendia wa mīgūnda

Karibū mūno twīhīrīte #Mwīhīrīto na #nyīmbohot ooūndū ūmwe na #Ndetoììhaha Ūgūrī na wendia wa mīgūnda na mawatho marīa maramataga wonjoria ūyū.

Channel 1
Website | + posts
kiico