Coro FM

Coro FM: Mwīhīrīto – 16th July, 2020

Mwīhīrīto gucia njūngwa yaku twīhīrīte #ndetoīīhaha haaro na mūragano cia kī mūciī īrarehwo nīkīī ihinda rīrī rīa Corona??

Related posts

Coro FM: Mwandiki Mukaru wa Ministry ya Maai Joseph Irungu Akiaria Iguru ria Covid-19

English Service Podcaster

Mwīhīrīto ndeto ii haha: The youth factor in 2022 politics

English Service Podcaster

Coro FM: Ūndūire Witū – 27th June, 2020

English Service Podcaster

Leave a Comment