Coro FM

Coro FM: Mwīhīrīto – Ndigano ya Kahinda Kanini(separation) nīya bata ūrīkū kīhiko-inī?

Mwīhīrīto Gūcia Njūngwa yaku twīhīrīte. Ndigano ya Kahinda Kanini(separation) nīya bata ūrīkū kīhiko-inī?Mùtaratara wa Ndigano īno nī ūrīkū? Tūnyite ūgeni Father CK wa Fr Kinyua’s online Congregation.

Related posts

Coro FM: Unduire – irua 2021 Part 8: nī irua rīa ūūmū kana nī irua rī ndemengo??

English Service Podcaster

Corona Virus in Kenya | Coro FM

KBC Online

Ūndūire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo Sat 16th May 2020

English Service Podcaster

Leave a Comment