Coro FM

Coro FM: Ūnduire – irua 2021 Part 11: nī irua rīa ūūmū kana nī irua rī ndemengo ?

Coro FM Logo

Ūnduire_Witū_Gītooi_Kīmenyaga_Kīerwo. Coro Fm 8pm – midnight. Ūmūthī nīcia irua: nī irua rīa ūūmū kana nī irua rī ndemengo?? Twī mūthenya wa Kanana wa Kīganda Ūmūthī nī tūgūcokia ciūria 11pm to midnight. Tūrie kīuria tūcokerio nī #Chibu_Kanyonga_wa_mukono.

Related posts

Coro FM: Mwīhīrīto – International Widows Day 2021

English Service Podcaster

Mwīhīrīto Report ya #BBI nīyumire nī marīku me report-inī īno?

English Service Podcaster

Ūnduire irua 2021 Part 23 18TH SEPT 2021: Ūūgī wa Kenda mūiyūrū wa karekia ka ūūgī wa kīganda

English Service Podcaster

2 comments

waweru Karanja May 31, 2021 at 6:51 am

you are the best Awa Ti Cibu Kanyonga…i respect you alot

Reply
Mburu kiriba June 7, 2021 at 6:07 pm

Very powerful blessing from

Reply

Leave a Comment