Coro FM

Coro FM: Unduire – irua 2021 Part 13: Ūūgī wa Kenda mūiyūrū wa karekia ka ūūgī wa kīganda

Coro FM Logo
Coro FM Logo

#Ūnduire Witū Gītooi Kīmenyaga Kīerwo. Coro Fm 8pm – midnight. Ūmūthī nīcia irua: nī irua rīa ūūmū kana nī irua rī ndemengo?? Twī mūthenya wa Kanana wa Kīganda Ūmūthī nī tūgūcokia ciūria 11pm to midnight. Tūrie kīuria tūcokerio nī #Chibu Kanyonga wa Mukono.

Related posts

Coro FM: Riri ni Igonona Ria Mitha ya Kiumia Kihituku

English Service Podcaster

Coro FM: Kwiiturura – 24th Oct, 2020

English Service Podcaster

Coro FM:Gwatinda atīa itūūra rīanyu?? Coro Matūūra-inī

English Service Podcaster

Leave a Comment