Coro FM

Coro FM: Ūnduire irua 2021 Part 15: Ūūgī wa Kenda mūiyūrū wa karekia ka ūūgī wa kīganda

#Ūnduire Witū Gītooi Kīmenyaga Kīerwo. Coro Fm 8pm – midnight. Ūmūthī nīcia irua: nī irua rīa ūūmū kana nī irua rī ndemengo?? Twī mūthenya wa Kanana wa Kīganda Ūmūthī nī tūgūcokia ciūria 11pm to midnight. Tūrie kīuria tūcokerio nī #Chibu Kanyonga wa mukono

Related posts

Coro FM: Unduire witū Gītoī kīmenyaga kīerwo Sat 8th August, 2020

English Service Podcaster

Coro FM: Kwiiturura – Rugano

English Service Podcaster

Radio Taifa: Kilimo hai yaani organic farming, ni suluhisho kwa afya – Wataalamu

English Service Podcaster

Leave a Comment