Coro FM

Coro FM: Ūnduire irua 2021 Part 16: Ūūgī wa Kenda mūiyūrū wa karekia ka ūūgī wa kīganda

#Ūndūire_witū Ūūgī wa Kenda mūiyūrū wa karekia ka ūūgī wa kīganda. Twī ūūgī-inī wa ikūmi. muno rīgīrīria marata ma nginyo hatī-inī cia thae nenda ndigicanie

Related posts

Coro FM: Matura-ini – 27th May, 2021

English Service Podcaster

Coro FM: Mwīhīrīto – International Widows Day 2021

English Service Podcaster

Coro FM: Unduire – Maūndū marīa mathiūrūrūkagīria ūngai wa Mūgīkūyū nī marīkū

English Service Podcaster

Leave a Comment