Ingo FM

Ingo FM: PS mumasomo keikulu Amb Nabukwesi amolomera amasomo nende Covid-19

Ambassador Simon Nabukwesi PS mumasomo keikulu nende obunoneresi-Reseach nabolanga khu Radio Ingo , asubisie mbu serikali ihenganga tsinjira tsia amarebo komwaka kuno kalakholwa Ka primary, secondary nende amasomo keikulu- University.

Arebele abebuli okhukhonya abana babwe okhunyola okhusoma okhubirira khumitandao nende etsisimu.

Related posts

Ingo FM: Webale – Prof. Omu Anzala, Omuchesi wa amakhuwa ka obulwale burwerwa nende Efikukule yani Virologist

English Service Podcaster

Ingo FM: Mukelesia – Bishop Nicholas Olumasai wa likanisa lia Kakamega Fellowship Centre

English Service Podcaster

Radio Ingo: Khushiteru – Prof Stanley Khainga, Daktari omukali musubutali ikhongo yia Kenyatta nalomalomanga khumakhuwa ka okhwaausia eshikukule shia obulwale bwa Corona nende efipaaririsia

English Service Podcaster

Leave a Comment