Ingo FM

Ingo FM: Webale – Rev. Bishop Joseph Sagwe Obanyi

Rev.Bishop Joseph Sagwe Obanyi, Bishop wa Catholic Diocese ya Kakamega naalomalomanga khumeerecheshero ka okhwiikulwa khwa amakanisa nende misikiti efise fino fia omunyakhano kwe eshikukule shia Coromna.
1. Ewe nga mulala khubanakamati eyakasia amalako kookhwikulao amakanisa nende misikiti, mbona mwoolera khubukhalachi mbu abandu bnali ekulu wa emika 58 nende abana asi weemika 13 shibaleetsa khumalamo mukanisa ta?
2. Mbona mwoolera khubukhalachi mbu amakanisa nende misikiti fikhoire okhubamo abandu balaburta 100 ta, noomalakho mbu khuli nende amakanisa kandi nende misikiti abali nemiuumbakho emikali chinyala ata okhubukula abandu 100 eno nibalonda amalako ka 1.5m social distancing?
3. Ndala khumakanisa nende misikiti chili nende fikuli, mushirunganga balimu bano emishara vchiabwe nga serikali ikholanga mukhulola mbu batsiiririsia obulamu bwabwe niomba mwemia?

Related posts

Ekasi ne ekasi. Oratse oluuya – Khalabana

Ingo FM Podcaster

Ingo FM -Amageni gi ivyasara-Obukala ku Tax

Ingo FM Podcaster

INGO FM: Okhwitsaka khunyala okhuchira itekho yafinikha ~ Omuabini Dr Alutalala Mukhwana

Mayienga FM

Leave a Comment