Related posts

Minto FM: Omojumbe Arati osabire amaabera kobwatekani omong’usanano gati yaye na omojumbe Sylvanus Osoro

Minto FM Podcaster 2

Minto FM: Omosike Ongwae oteberi ekaunti ya Kisii nere tayari gochengera Mashujaa Day

English Service Podcaster

Minto FM: Maangi oboririe abagusii mbaaba na ebiama ebinge bia gesiasa

English Service Podcaster

Leave a Comment