Ingo FM

RADIO INGO:KHUSHITERU: “Omusikari yesi yesi ulanyioolekha nabukula asoya khumwanda nookhulekha omutoka kwa matatu okhutsia akhoire okhutirwa nookhuboywa!”

Omukali wa abasikari ba khumwanda ebuluhyia yani Trraffik Commandant, Western Region omwami Joseph Matiku yakhabola.

Omwami Matiku khandi yakhatasa naabola mbu mitoka chilalonda lilako lia okhuchinga abandu inusu khulwa okhwiikalira okhusalana khwa eshikukule shia Corona okhulandala ta beenechio balatirwwa nokhwiikulirwa emise mukoti.

Related posts

INGO FM: AMACHENI KA 9PM ON SEP 12, 2020.

Mayienga FM

Ingo FM: Webale – Prof. Omu Anzala, Omuchesi wa amakhuwa ka obulwale burwerwa nende Efikukule yani Virologist

English Service Podcaster

RADIO INGO:KHUSHITERU: Omwami Kahi Indimuli yakhabola amasomo mufikuli kalatsirira obulayi bila okhukoyasibwa nende eshikukule shia Corona ta.

Mayienga FM

Leave a Comment