Channel 1
Home Tags Coro

Tag: coro

Ūndūire Witū Gītooi Kīmenyaga kīerwo. Topic MĪGIRO YA GĪKŪYŪ. Mīgiro...

0
Kūrīkia cia Mīgiro wa thakame na cia atumia. Mūndū mūka nī mūndū mūūmbe na ūūthūro wa nyama na mahīndī ma mūndūrūme; Mūhiki nī mūndū mūka mwende, mūthuure, mūgemie na akamūkīrwo nī mwendwa wake.

EDITOR PICKS

Skip to content