Home Tags Diseases

Tag: diseases

Kabotishetab Kasari: Potato diseases, pests and control techniques

0
Viazinik ko amitwogik cheminei biik chechaang ako niton ko boroindo inai komie akobo kabotishetab kasari ak ole kiiribe koibun Mr Wadis komiten ak kabotindet...