Channel 1
Home Tags Gikuyu culture

Tag: gikuyu culture

Ūndūire witū: Ūgongoni wa aa Karegeire

0
Ūndūire witū Ūgongoni wa atumia a itīna rīa Karegeire. Githomo gīa NGŪRŪ Mwana Mwende me hamwe na mūtonyi witū Chief Michael Kanyonga wa Mūkono.

Ūndūire Witū: Gītooi MĪGIRO YA GĪKŪYŪ Nī Mūgiro Kwaga Kūruta wīra...

0
Kūrīkia cia mūgiro wa Kwaga Kūruta wīra na ni kwaga kūrīha ndūngata mūcaara. Twina mūtonyi witū Chief kanyonga wa Mūkono.

Ūndūire Witū Gītooi MĪGIRO YA GĪKŪYŪ Nī Mūgiro Kwaga Kūruta wīra...

0
Kūrīkia cia mūgiro wa Kwaga Kūruta wīra na ni kwaga kūrīha ndūngata mūcaara. Twina mūtonyi witū Chief kanyonga wa Mūkono.

Ūndūire Witū: Nyamū nī ciaranagīria na andū

0
Ūndūire Witū 8pm to midnight tūrathoma cia MĪGIRO no mbere DJKAMAA aroria kwī hīndī nyamū ciaranagīria na andū ta ūrīa twaganagīrwo ng'ano-inī?? Reke tūtonywo ici nī mūtonyi Chibū Kanyonga ona andīka kīūria gīaku haha.

Ūndūire Witū Gītooi Kīmenyaga kīerwo. Topic MĪGIRO YA GĪKŪYŪ. Mīgiro...

0
Kūrīkia cia Mīgiro wa thakame na cia atumia. Mūndū mūka nī mūndū mūūmbe na ūūthūro wa nyama na mahīndī ma mūndūrūme; Mūhiki nī mūndū mūka mwende, mūthuure, mūgemie na akamūkīrwo nī mwendwa wake.

Ūndūire wa atumia: Ūgongoni wa karegeire

0
Atumia nīmagongonaga matììna-inī mao ma Kangei, karegeire na nyakinyua. Mwana mwende mena mūtonyi Chief kanyonga wa Mūkono. PART 1 PART 2

Ūndūire Witū: MĪGIRO YA GĪKŪYŪ Mūgiro wa thakame

0
Ūndūire_Witū Gītooi Kīmenyaga kīerwo. Topic Njerū cwaaaa MĪGIRO YA GĪKŪYŪ. Mīgiro nīkīī? Ūūī mīgiro īrīkū? Ūndūire ūnyitithanagia: Ngai Ngai ndūire, Ngairwo Ndūire, Njiari Ndūire,...

Mwīhīrīto: Mūthī wa rūthiomi rwa maitū Mother Language Day

0
Rīrī tūrī mūthī-inī wa rūthiomi rwa maitū Agīkūyū notūkūngūire mūthī ūyū kana nīgūcakaya nī ūrīa tūtiganīirie rūthiomi rwitū? Chief kanyonga nīwe mūgeni witū wa...

Ūndūire Witū MĪGIRO YA GĪKŪYŪ

0
Ūndūire_Witū Gītooi Kīmenyaga kīerwo. Topic Njerū cwaaaa MĪGIRO YA GĪKŪYŪ. Mīgiro nīkīī? Ūūī mīgiro īrīkū? Ūndūire ūnyitithanagia: Ngai Ngai ndūire, Ngairwo Ndūire, Njiari Ndūire,...

Ūndūire Witū: Ūreri wa karegeire

0
Ūgongoni wa atumia. Karegeire na ūndūire wao tūgīterebwo nī Mwana Mwende nake Chibū Michael Kanyonga wa Mūkono agītūtonya ndūgīra. Part 1 Part 2

EDITOR PICKS

Skip to content