Channel 1
Home Tags Gikuyu

Tag: gikuyu

Ūndūire Witū: Ūreri wa karegeire

0
Ūgongoni wa atumia. Karegeire na ūndūire wao tūgīterebwo nī Mwana Mwende nake Chibū Michael Kanyonga wa Mūkono agītūtonya ndūgīra. Part 1 Part 2

Ūndūire Witū: Mīthemba ya Ithiitū

0
#ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO ūmūthi nī tūranie #GĪTHITŪ nīkīī ona mithemba ya ithitū na tūcokie ciūrīa cianyu 8pm to midnight karibū Mūūno. Part 1 Part 2

Ūndūire witū: Ūgongoni wa atumia-Karegeire

0
Ūnduire witū Atumia nīmagongonaga? Thuuti, njeme, mūhaha mūhahī na ngūrū. Tūtonywo ndūgīra nī Mūtonyi Chief Kanyonga wa Mūkono agīterebwo nī Mwana Mwende. PART 1 PART 2

Ūndūire witū: Kwenjera ūūma wa GĪTHIITŪ

0
#ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO ūmūthi nī tūranie #GĪTHITŪ nīkīī na tūcokie ciūrīa cianyu 8pm to midnight karibū Mūūno. PART 1 PART 2

Mwīhīrīto: Kanitha wa Orthodox ūkoragwo ūhaana atīa

0
Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte haha booi-inī wa Coro FM #ndetoììhaha Kanitha wa Orthodox ūkoragwo ūhaana atīa na #nyīmbohot Karibū mūno.

Mwīhīrīto: Ūreri wa ciana

0
Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte #Mwīhīrīto #ndetoììhaha ūreri wa ciana na #nyīmbohot Karibū mūno Kinyua Priest Charles.

Ūndūire witū: Ciūria, macokokio na GĪTHITŪ nīkìì

0
Karibū mūno tūthome cia ūndūire witū wa Aaagīkūyū Tabarīra-inī ya #Ūndūire_Witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO. Ūmūthī nī ciūrīa na macokio tūgīthomithio nī mūtonyi witū Cibū...

Mwīhīrīto: Kūhonia nguraro cia Ngoro na Meciria

0
#Mwīhīrīto Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte na #ndetoììhaha Kūhonia ironda na nguraro cia Ngoro na Meciria. Oo hamwe na #nyīmbohot PART 1 PART 2

Ūndūire witū: Ciūrīa mwanya mwanya

0
#Ūndūire witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Sat 8PM to Midnight Ūmūthī nī Ciūria na macokio tūcokerio nī mūtonyi witū Awa Chief Michael #Kanyonga_wa_Mūkono ūgīterebwo nī...

Ūndūire Witū: Ciūria na macokio

0
Tabarīra ya ŪndūireWitū ūmuthī nī ciūrīa cianyu mūcokerio nī Mūtonyi Chief Kanyonga wa Mūkono. NĪKWARĪ ŪMBŪRĪ GĪKŪYŪ-INĪ Rehe kīūrīa gīaku. Part 1 Part 2

EDITOR PICKS

Skip to content