Channel 1
Home Tags Gikuyu

Tag: gikuyu

Ūndūire witū: Mweri wa GATHAANO (mūgwanja) ndūrutagwo magongona na history ya...

0
#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Mweri wa GATHAANO ndūrutagwo magongona ma ithinja. Igongona ta KIAMA, GŪTHEGEMIA, NGOIMA CIA MŪHIRIGA, GŪCINA NDARA, NGURARIO, HOROHIO, MBŪRI...

Ūndūire Witū: Mūtaratara wa iracia MAAAHA: Kīondo na Nyamīkwa

0
#Ūndūire_witū Gītooī Kīmenyaga Kīerwo Tūrathiī na mbere na Mūtaratara wa iracia. Twī maaha-inī ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande Wīna kīūria kīa ūndūire?...

Ūndūire Witū: Mūtaratara wa iracia maaaha – Part 1

0
#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Tūrathiī na mbere na Mūtaratara wa iracia. Twī maaha-inī. Wīna kīūria kīa ūndūire? Ūrīa tūcokerio na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi...

Ūndūire Witū: maaaha; mbaki, ngūūri na rwenji; mūhuro wa igwa –...

0
Maaaha; mbaki, ngūūri na rwenji; mūhuro wa igwa ūratonywo ndūgīra nī Mūtonyi witū Chief Michael Kanyonga wa Mūkono anyitītwo ūgeni nī mūtabania witū Martin...

Ūndūire Witū: maaaha; mbaki, ngūūri na rwenji; mūhuro wa igwa –...

0
Tabarīra ya mwanya īrīa ììmūrīkaga rūthiomi, mītugo, mīikarīre, mitaratara, mīgambo, magai, macuumo, magongona, mawīko ona mīgiro harī Agīkūyū. Tabarīra īno ūrehagīrwo oo Saturday 8pm...

EDITOR PICKS

Skip to content