Home Tags Mwihirito

Tag: Mwihirito

Mwīhīrīto: Wira wa MCA kūnyabara na kūrūgamīrīra mūingī

0
#Mwīhīrīto Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte na #Nyīmbohot na #Ndetoììhaha ūmūthi nī cia ūrūgamīrīri wa mūingī thīiniī wa bunge ya county oo hamwe na wira...

Mwīhīrīto: Drug abuse and Suicide

0
#Mwīhīrīto mathaa mana ma #nyīmbohot na #ndetoììhaha ūnyui wa dawa cia kūrebia nī icūngagīrīria andū kwīruta muoyo?

Mwīhīrīto: Kenya Kwanza one year score card

0
#Mwīhīrīto Good evening and karibū Mūūno twīhīrīte na #nyīmbohot na #ndetoììhaha mugeni with ni Mary Maingi, MP.

Mwīhīrīto: Andū kwīruta muoyo suicide

0
#Mwīhīrīto Gucia Njūngwa twīhīrīte na #mūthurihot agītūrehera #nyīmbohot 8pm to midnight nayo #ndetoììhaha nī cia andū kwīruta muoyo #suicide. Karibu Munyua Arap Nyambura

Mwīhīrīto: cia ūteti na ūiguano būrūri-ini

0
#Mwīhīrīto Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte na #ndetoììhaha cia ūteti na ūiguano būrūri-ini twina mūbunge wa Gatundu South GG Kagombe.