Channel 1
Home Tags Mwihirito

Tag: Mwihirito

Mwīhīrīto: Mūthī wa rūthiomi rwa maitū Mother Language Day

0
Rīrī tūrī mūthī-inī wa rūthiomi rwa maitū Agīkūyū notūkūngūire mūthī ūyū kana nīgūcakaya nī ūrīa tūtiganīirie rūthiomi rwitū? Chief kanyonga nīwe mūgeni witū wa...

Mwīhīrīto: Mawatho ūgūrī na wendia wa mīgūnda

0
Karibū mūno twīhīrīte #Mwīhīrīto na #nyīmbohot ooūndū ūmwe na #Ndetoììhaha Ūgūrī na wendia wa mīgūnda na mawatho marīa maramataga wonjoria ūyū.

Mwīhīrīto: Kanitha wa Orthodox ūkoragwo ūhaana atīa

0
Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte haha booi-inī wa Coro FM #ndetoììhaha Kanitha wa Orthodox ūkoragwo ūhaana atīa na #nyīmbohot Karibū mūno.

Mwīhīrīto: Ūreri wa ciana

0
Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte #Mwīhīrīto #ndetoììhaha ūreri wa ciana na #nyīmbohot Karibū mūno Kinyua Priest Charles.

Mwīhīrīto: Kūhonia nguraro cia Ngoro na Meciria

0
#Mwīhīrīto Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte na #ndetoììhaha Kūhonia ironda na nguraro cia Ngoro na Meciria. Oo hamwe na #nyīmbohot PART 1 PART 2

Mwīhīrīto: Nyūmba iramomorwo nīkī?

0
#Mwīhīrīto 8pm to midnight Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte #Ndetoììhaha andū maraingatwo mīgūnda magūrīte na kūngī nyūmba kūmomorwo atīa? Nī maūndū marīkū wagīrīirwo nī kūrora...

Mwīhīrīto: Mūthī wa kīmabūrūri wa Mwana wa Kairitu

0
Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte na #NyīmboHot na #Ndetoììhaha 11th June nī mūthī wa kīmabūrūri wa Mwana wa Kairitu na īno nīyo ndereti iitū.

Mwīhīrīto: Wira wa MCA kūnyabara na kūrūgamīrīra mūingī

0
#Mwīhīrīto Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte na #Nyīmbohot na #Ndetoììhaha ūmūthi nī cia ūrūgamīrīri wa mūingī thīiniī wa bunge ya county oo hamwe na wira...

Mwīhīrīto: Drug abuse and Suicide

0
#Mwīhīrīto mathaa mana ma #nyīmbohot na #ndetoììhaha ūnyui wa dawa cia kūrebia nī icūngagīrīria andū kwīruta muoyo?

Mwīhīrīto: Kenya Kwanza one year score card

0
#Mwīhīrīto Good evening and karibū Mūūno twīhīrīte na #nyīmbohot na #ndetoììhaha mugeni with ni Mary Maingi, MP.

EDITOR PICKS

Skip to content