Channel 1
Home Tags Unduire

Tag: unduire

Ūndūire Witū Mīgiro Na Mīthemba Ya Njuki Na Mbura

0
GĪTOOĪ KĪMENYAGA KIERWO witū program 8pm-midnight Tūrī oo mīgiro-inī tūgītongorio nī Martin Ndungu wa Kamande. Ūkaai tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Chief Michael Kanyonga...

Ūndūire Witū: Ūndūire witū: Summary ya Ūgongoni wa atumia aa Kangei...

0
ÛNDÛIRE WITÛ GÎTOOÎ KÎMENYAGA KIERWO NA MWANA MWENDE NA CIBÛ KANYONGA #ûndûirewaatumia. Part 1 Part 2

Ūndūire Witū Mīgiro Na Kurururu Ndūma-Inī

0
ŪNDŪIRE witū program 8pm-midnight GĪTOOĪ KĪMENYAGA KIERWO Tūrī oo mīgiro-inī no mbere KURURURU NDŪMA-INĪ--GĪCOGIRU. Gīcogoru nī gītūū? Ūkaai tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Chief Michael...

Ūndūire Witū: Gītooi MĪGIRO YA GĪKŪYŪ Nī Mūgiro Kwaga Kūruta wīra...

0
Kūrīkia cia mūgiro wa Kwaga Kūruta wīra na ni kwaga kūrīha ndūngata mūcaara. Twina mūtonyi witū Chief kanyonga wa Mūkono.

Ūndūire Witū Gītooi MĪGIRO YA GĪKŪYŪ Nī Mūgiro Kwaga Kūruta wīra...

0
Kūrīkia cia mūgiro wa Kwaga Kūruta wīra na ni kwaga kūrīha ndūngata mūcaara. Twina mūtonyi witū Chief kanyonga wa Mūkono.

Ūndūire Witū: Nyamū nī ciaranagīria na andū

0
Ūndūire Witū 8pm to midnight tūrathoma cia MĪGIRO no mbere DJKAMAA aroria kwī hīndī nyamū ciaranagīria na andū ta ūrīa twaganagīrwo ng'ano-inī?? Reke tūtonywo ici nī mūtonyi Chibū Kanyonga ona andīka kīūria gīaku haha.

Ūndūire wa atumia: Ūgongoni wa karegeire

0
Atumia nīmagongonaga matììna-inī mao ma Kangei, karegeire na nyakinyua. Mwana mwende mena mūtonyi Chief kanyonga wa Mūkono. PART 1 PART 2

Ūndūire Witū MĪGIRO YA GĪKŪYŪ

0
Ūndūire_Witū Gītooi Kīmenyaga kīerwo. Topic Njerū cwaaaa MĪGIRO YA GĪKŪYŪ. Mīgiro nīkīī? Ūūī mīgiro īrīkū? Ūndūire ūnyitithanagia: Ngai Ngai ndūire, Ngairwo Ndūire, Njiari Ndūire,...

Ūndūire Witū: Ūreri wa karegeire

0
Ūgongoni wa atumia. Karegeire na ūndūire wao tūgīterebwo nī Mwana Mwende nake Chibū Michael Kanyonga wa Mūkono agītūtonya ndūgīra. Part 1 Part 2

Ūndūire Witū: Ithiitū Cia Kīrogi

0
#ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Gīthiitū kīa itua nda/kīmakia/kīguooyohia; Gīthiitū Kia Mūthīnia; Gīthiitū Kīa Mūhurunji na Gīthiitū Kīa Mūnungia 8pm to midnight karibū Mūūno. PART 1 PART...

EDITOR PICKS

Skip to content