Home Podcasts Ūndūire witū: Ciūria, macokokio na GĪTHITŪ nīkìì

Ūndūire witū: Ciūria, macokokio na GĪTHITŪ nīkìì

Karibū mūno tūthome cia ūndūire witū wa Aaagīkūyū Tabarīra-inī ya #Ūndūire_Witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO. Ūmūthī nī ciūrīa na macokio tūgīthomithio nī mūtonyi witū Cibū Michael #Kanyonga_wa_Mūkono REHE KĪŪRIA GĪAKU.

Part 1

Channel 1

Part 2

Website | + posts
kiico