Home Podcasts Ūndūire witū: Ciūrīa mwanya mwanya

Ūndūire witū: Ciūrīa mwanya mwanya

#Ūndūire witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Sat 8PM to Midnight Ūmūthī nī Ciūria na macokio tūcokerio nī mūtonyi witū Awa Chief Michael #Kanyonga_wa_Mūkono ūgīterebwo nī mūtabania mūthuri ti Martin Ndungu wa Kamande.

Part 1

Channel 1

Part 2

Website | + posts
kiico