Home Podcasts Ūndūire Witū: Ciūrīa na macokio

Ūndūire Witū: Ciūrīa na macokio

Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande tūcokerio ciūrīa na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Awa #Chief_Michael_Kanyonga_wa_Mūkono.

Part 1

Channel 1

Part 2

Website | + posts
kiico