Home Podcasts Ūndūire Witū Gītooi Kīmenyaga kīerwo. Topic MĪGIRO YA GĪKŪYŪ. Mīgiro wa...

Ūndūire Witū Gītooi Kīmenyaga kīerwo. Topic MĪGIRO YA GĪKŪYŪ. Mīgiro wa thakame

Kūrīkia cia Mīgiro wa thakame na cia atumia. Mūndū mūka nī mūndū mūūmbe na ūūthūro wa nyama na mahīndī ma mūndūrūme; Mūhiki nī mūndū mūka mwende, mūthuure, mūgemie na akamūkīrwo nī mwendwa wake.

Part 1

Channel 1

Part 2

Website | + posts
kiico