Home Podcasts Ūndūire Witū: Ithiitū Cia Kīrogi

Ūndūire Witū: Ithiitū Cia Kīrogi

0

#ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO Gīthiitū kīa itua nda/kīmakia/kīguooyohia; Gīthiitū Kia Mūthīnia; Gīthiitū Kīa Mūhurunji na Gīthiitū Kīa Mūnungia 8pm to midnight karibū Mūūno.

PART 1

PART 2

Website | + posts