Home Podcasts Ūndūire Witū Mīgiro Na Kurururu Ndūma-Inī

Ūndūire Witū Mīgiro Na Kurururu Ndūma-Inī

ŪNDŪIRE witū program 8pm-midnight GĪTOOĪ KĪMENYAGA KIERWO

Tūrī oo mīgiro-inī no mbere KURURURU NDŪMA-INĪ–GĪCOGIRU. Gīcogoru nī gītūū? Ūkaai tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Chief Michael Kanyonga wa Mūkono Agīterebwo ni Martin Kamande.

Channel 1

Part 1

Part 2

Website | + posts
kiico