Home Podcasts Ūndūire Witū: Morutani mogomu na ūgo wa gwīthokia

Ūndūire Witū: Morutani mogomu na ūgo wa gwīthokia

Morutani mooru ma ūndūire mogomu ma kūharagania mīciī mara hutania na ūgo. Tūtonywo nī mūtonyi Kanyonga wa Mūkono me hamwe na mūtabania Martin ndungu wa Kamande.

Part 1

Channel 1

Part 2

Website | + posts
kiico