Home Podcasts Ūndūire Witū: Morutani mogomu na ūgo wa gwīthokia

Ūndūire Witū: Morutani mogomu na ūgo wa gwīthokia

Channel 1

Morutani mooru ma ūndūire mogomu ma kūharagania mīciī mara hutania na ūgo. Tūtonywo nī mūtonyi Kanyonga wa Mūkono me hamwe na mūtabania Martin ndungu wa Kamande.

Part 1

Channel 1

Part 2

Website | + posts
kiico