Home Podcasts Ūndūire Witū: Ūreri wa karegeire

Ūndūire Witū: Ūreri wa karegeire

0

Ūgongoni wa atumia. Karegeire na ūndūire wao tūgīterebwo nī Mwana Mwende nake Chibū Michael Kanyonga wa Mūkono agītūtonya ndūgīra.

Part 1

Part 2