Home Podcasts Ūndūire Witū: Nyamū nī ciaranagīria na andū

Ūndūire Witū: Nyamū nī ciaranagīria na andū

Ūndūire Witū 8pm to midnight tūrathoma cia MĪGIRO no mbere DJKAMAA aroria kwī hīndī nyamū ciaranagīria na andū ta ūrīa twaganagīrwo ng’ano-inī?? Reke tūtonywo ici nī mūtonyi Chibū Kanyonga ona andīka kīūria gīaku haha.

Part 1

Channel 1

Part 2

Website | + posts
kiico