kiico
Home Tags Coro fm

Tag: coro fm

Ūndūire witū: Ūgongoni wa atumia-Karegeire

0
Ūnduire witū - ngūrū. Tūtonywo ndūgīra nī Mūtonyi Chief Kanyonga wa Mūkono agīterebwo nī Mwana Mwende. PART 1 PART 2

Ūndūire witū: Ūgongoni wa atumia-Karegeire

0
Ūnduire witū Atumia nīmagongonaga? Thuuti, njeme, mūhaha mūhahī na ngūrū. Tūtonywo ndūgīra nī Mūtonyi Chief Kanyonga wa Mūkono agīterebwo nī Mwana Mwende. PART 1 PART 2

Ūndūire witū: Kwenjera ūūma wa GĪTHIITŪ

0
#ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO ūmūthi nī tūranie #GĪTHITŪ nīkīī na tūcokie ciūrīa cianyu 8pm to midnight karibū Mūūno. PART 1 PART 2

Mwīhīrīto: Mawatho ūgūrī na wendia wa mīgūnda

0
Karibū mūno twīhīrīte #Mwīhīrīto na #nyīmbohot ooūndū ūmwe na #Ndetoììhaha Ūgūrī na wendia wa mīgūnda na mawatho marīa maramataga wonjoria ūyū.

Mwīhīrīto: Kanitha wa Orthodox ūkoragwo ūhaana atīa

0
Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte haha booi-inī wa Coro FM #ndetoììhaha Kanitha wa Orthodox ūkoragwo ūhaana atīa na #nyīmbohot Karibū mūno.

Mwīhīrīto: Ūreri wa ciana

0
Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte #Mwīhīrīto #ndetoììhaha ūreri wa ciana na #nyīmbohot Karibū mūno Kinyua Priest Charles.

Ūndūire witū: Ciūria, macokokio na GĪTHITŪ nīkìì

0
Karibū mūno tūthome cia ūndūire witū wa Aaagīkūyū Tabarīra-inī ya #Ūndūire_Witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO. Ūmūthī nī ciūrīa na macokio tūgīthomithio nī mūtonyi witū Cibū...

Mwīhīrīto: Kūhonia nguraro cia Ngoro na Meciria

0
#Mwīhīrīto Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte na #ndetoììhaha Kūhonia ironda na nguraro cia Ngoro na Meciria. Oo hamwe na #nyīmbohot PART 1 PART 2

Ūndūire witū: Atumia nīmagongonaga?

0
Ūgongoni wa atumia. Karegeire na ūndūire wao tūgīterebwo nī Mwana Mwende nake Chibū Michael Kanyonga wa Mūkono agītūtonya ndūgīra. PART 1 PART 2

Mwīhīrīto: Nyūmba iramomorwo nīkī?

0
#Mwīhīrīto 8pm to midnight Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte #Ndetoììhaha andū maraingatwo mīgūnda magūrīte na kūngī nyūmba kūmomorwo atīa? Nī maūndū marīkū wagīrīirwo nī kūrora...

EDITOR PICKS