Home Podcasts Ūndūire witū: Ūgongoni wa atumia-Karegeire

Ūndūire witū: Ūgongoni wa atumia-Karegeire

Ūnduire witū Atumia nīmagongonaga? Thuuti, njeme, mūhaha mūhahī na ngūrū. Tūtonywo ndūgīra nī Mūtonyi Chief Kanyonga wa Mūkono agīterebwo nī Mwana Mwende.

PART 1

Channel 1

PART 2

Website | + posts
kiico