Home Podcasts Mwīhīrīto: Mūthī wa rūthiomi rwa maitū Mother Language Day

Mwīhīrīto: Mūthī wa rūthiomi rwa maitū Mother Language Day

Rīrī tūrī mūthī-inī wa rūthiomi rwa maitū Agīkūyū notūkūngūire mūthī ūyū kana nīgūcakaya nī ūrīa tūtiganīirie rūthiomi rwitū? Chief kanyonga nīwe mūgeni witū wa mwīhirīto.

Part 1

Channel 1

Part 2

Website | + posts
kiico