Home Podcasts Mwīhīrīto: Kanitha wa Orthodox ūkoragwo ūhaana atīa

Mwīhīrīto: Kanitha wa Orthodox ūkoragwo ūhaana atīa

0

Gucia Njūngwa yaku twīhīrīte haha booi-inī wa Coro FM #ndetoììhaha Kanitha wa Orthodox ūkoragwo ūhaana atīa na #nyīmbohot Karibū mūno.

kra