Home Podcasts Ūndūire Witū: Gītooi MĪGIRO YA GĪKŪYŪ Nī Mūgiro Kwaga Kūruta wīra na...

Ūndūire Witū: Gītooi MĪGIRO YA GĪKŪYŪ Nī Mūgiro Kwaga Kūruta wīra na kwaga kūrīha ndūngata mūcaara

Kūrīkia cia mūgiro wa Kwaga Kūruta wīra na ni kwaga kūrīha ndūngata mūcaara. Twina mūtonyi witū Chief kanyonga wa Mūkono.

Part 1

Channel 1

Part 2

Website | + posts
kiico