Home Podcasts Ūndūire Witū MĪGIRO YA GĪKŪYŪ

Ūndūire Witū MĪGIRO YA GĪKŪYŪ

Ūndūire_Witū Gītooi Kīmenyaga kīerwo. Topic Njerū cwaaaa MĪGIRO YA GĪKŪYŪ. Mīgiro nīkīī? Ūūī mīgiro īrīkū? Ūndūire ūnyitithanagia: Ngai Ngai ndūire, Ngairwo Ndūire, Njiari Ndūire, Ndūrīri Ndūire, Njetereri Ndūire Nenganīrīria Ndūire na Nyamūkīri Ndūire.

Part 1

Channel 1

Part 2

Website | + posts
kiico