Home Podcasts Ūndūire witū: Kwenjera ūūma wa GĪTHIITŪ

Ūndūire witū: Kwenjera ūūma wa GĪTHIITŪ

#ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO ūmūthi nī tūranie #GĪTHITŪ nīkīī na tūcokie ciūrīa cianyu 8pm to midnight karibū Mūūno.

PART 1

Channel 1

PART 2

Website | + posts
kiico