Home Podcasts Ūndūire Witū: Mīthemba ya Ithiitū

Ūndūire Witū: Mīthemba ya Ithiitū

#ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO ūmūthi nī tūranie #GĪTHITŪ nīkīī ona mithemba ya ithitū na tūcokie ciūrīa cianyu 8pm to midnight karibū Mūūno.

Part 1

Channel 1

Part 2

Website | + posts
kiico